ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ เน้นงานพัฒนาระบบงาน (Developer) (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 2 อัตรา
| 1,070 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ […]

อ่านต่อ