ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านภูมิอากาศ) จำนวน 1 อัตรา
| 634 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยดูแลระบบแบบจำลองสภาพอา […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
| 319 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ง […]

อ่านต่อ