ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) จำนวน 1 อัตรา
| 523 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการใ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา
| 189 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย ออกแบบ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (งานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
| 1,078 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับงานก […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (งานบริการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 5,069 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวก […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
| 1,149 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย  และพั […]

อ่านต่อ