ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบงาน (Developer) จำนวน 1 อัตรา
| 853 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (Embedded System Engineer) จำนวน 1 อัตรา
| 1,043 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัย พัฒนาต […]

อ่านต่อ