ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสนก. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสนก. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 14  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

IMG_9872-18

IMG_9874-20

IMG_9878-24 IMG_9880-26

IMG_9883-29 IMG_9886-32

IMG_9890-36 IMG_9891-37

IMG_9895-41 IMG_9898-44