สสนก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


วันนี้ (16 ธ.ค. 59) นายรอยล จิตรดอน ผสสนก. และ นางรอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผสสนก. ร่วมบรรยายพิเศษ “สารสนเทศน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สสนก. กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

IMG_1993

IMG_2023

IMG_2018

IMG_2123

 

IMG_2111

IMG_1966