ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

Picture_
ดาวน์โหลดเอกสาร: ใบสมัครงาน | ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สสนก. | แผนยุทธศาสตร์ สสนก. 2560-2564