ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 2 เมษายน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)