สสนก. ร่วมสำรวจขอบเขตพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด


ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2560 สสนก. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ทหารจาก วทบ.310 กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยจัดการต้นน้ำ ร่วมสำรวจขอบเขตพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก เพื่อจัดทำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างมีส่วนร่วม

 13573

GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA
GEDSC DIGITAL CAMERA

IMG_1258 S__2359303 S__7118983 S__11747412 S__11747419 Survey_20170401 Survey_20170402