กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมงาน GNSS CORS


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะจากกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงานโครงข่ายสถานีอ้างอิงแบบถาวรด้านพิกัด เวลาและระดับความสูง ด้วยสัญญาณดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย (GNSS CORS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับฟังบรรยายความเป็นมาและสถานะโครงการฯ พร้อมทดลองใช้งานโครงข่ายฯ และเยี่ยมชม Data Canter จากนั้นได้เดินทางไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) คลองห้า จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมสถานีอ้างอิงแบบถาวรด้านพิกัด เวลา และระดับความสูง ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS CORS) และอนุสาวรีย์หมุดหลักฐานสำหรับอ้างอิงค่าพิกัดและเวลามาตรฐานประเทศไทยด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล ภายใต้โครงการโครงข่ายสถานีอ้างอิงแบบถาวรด้านพิกัด เวลาและระดับความสูง ด้วยสัญญาดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

IMG_7231 IMG_7241

IMG_7245 IMG_7266

IMG_5160 IMG_5169

IMG_5183 IMG_5186