ผลการดำเนินงาน

| 1,804 views

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2)

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

2557  2560

อื่นๆ

สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560