ผลการดำเนินงาน

| 909 views

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

2557  2560