ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สำนักงานใหญ่)

จะย้ายไปที่ทำการใหม่

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900


Tel : 02 158 0901
Fax : 02 158 0910

 


 

 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สำนักงานใหญ่)


108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02 642 7132
Fax : 02 642 7133

haiimap