TH | EN
คลังข้อมูลน้ำของประเทศไทย  Thaiwater.net

ทรงห่วงดินถล่มปลูกต้นไม้โตเร็ว พิมพ์

news 25July2554

ภาพประกอบจาก นสพ.คมชัดลึก

'ในหลวง' รับสั่งปัญหาดินถล่มเป็นปัญหาที่หนัก ทรงย้ำปลูกต้นไม้โตเร็วที่นิยมปลูกทั่วประเทศไทย เช่น ยางพารา เป็นสาเหตุดินถล่ม เพราะไม่มีรากแก้ว พร้อมทรงแนะวิธีแก้ให้ปลูกพืชที่มีรากแก้ว ต้นไม้โตเร็ว และหญ้าแฝกสลับกันบนที่สูงและบนภูเขา

เมื่อเวลา 17.41 น. วันที่ 25 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 16 คน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 84,000,000 บาท เป็นทุนประเดิมสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน้ำ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริเกี่ยวกับ    การบริหารจัดการน้ำ เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

news 25July2554

ภาพประกอบจาก นสพ.คมชัดลึก

    
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า  อยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชปลูกในพื้นที่สูงหรือบนภูเขา ความว่า ดินถล่มลงมาแล้วทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไปหมด ที่ท่านได้ทูลฯ มันเป็นปัญหาที่ี่หนักมาก เพราะว่าถ้ามีคนเสียชีวิต เราก็เสีย 4 หมู่บ้านหนักมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่กระบี่ก็มีถล่มอย่างนี้ แล้วที่สตูลนั้นหนักหน่วงมาก ที่กระบี่ก็หล่นลงมา ทำให้เสียชีวิตหลายราย ถ้าทำโครงการอย่างนี้แล้วก็กลับทำให้ดีเสียหายน่ากลัว เรื่องที่จะพูดนั้นเป็นเพราะว่า  ไปปลูกยาง คนค้าขายยาง เพราะเป็นต้นที่โตเร็ว ที่แข็งแรง มันโตเร็วก็จริง แต่ว่าทำให้ดินถล่มมากมาย ที่ภาคอีสานไปปลูกยางนึกว่าเป็นผลที่ดี แต่ดินถล่มเยอะ ที่ภาคเหนือก็มี เหตุการณ์ดินถล่มนี้ ที่ทำให้ชาวบ้านเสียหายมาก เราต้องปลูกรักษาให้ดี เลือกต้นที่จะลง แต่ถ้าลงต้นไม้ที่มีรากแก้ว ก็โตเร็ว โตช้า ก็อาจจะมีผลตรงข้ามเหมือนกัน เหมือนการปลูกต้นไม้ หรือพืชอะไรต้องเลือกตัวอย่างที่พูดถึง เอาหญ้าแฝกลงลึกเหมือนเป็นรากแก้ว ก็อาจจะแก้ได้ 
    
แต่ไม่ทราบว่ามีผลหรือเปล่า ใส่หญ้าแฝกเป็นแนวอย่างไร ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้มีรากแก้ว หรือต้นไม้ที่โตเร็ว ต้องสลับกันดี ๆ อาจจะแก้ปัญหาดินถล่ม อันที่หน้ากลัวที่สุด สมัยนี้อาจทำอะไรเร็ว ให้ต้นไม้ที่โตเร็ว แล้วกิจกรรมที่เสียหายนั้นต้องเลือกการเลือกต้นไม้มาปลูกสลับกัน ที่โตเร็วชนิดต่างๆ อันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเฟ้นได้ อันนี้สำคัญเพราะตั้งแต่ทำโครงการอย่างนี้ทั่วทุกทั้งประเทศมีดินถล่ม โดยเฉพาะเกิดมากขึ้น ภาคใต้ก็มากขึ้น แล้วภาคเหนือก็เกิดแถว ๆ อุตรดิตถ์ แล้วก็ภาคอีสานก็ยังเป็นมากขึ้น เพราะฉะนั้นผลก็เป็นผลตรงข้ามที่ต้องการ ต้องการจะป้องกันชาวบ้าน ประชาชน ให้เกิดการถล่มของภูเขา ไปปลูกต้นไม้ จะพัดพาดินและต้นของมันเอาลงบ้านทลายบ้าน หมู่บ้าน ถึงต้องศึกษาให้ดี 
    
อนึ่งนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงงานเรื่องน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ ได้แก่ การขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย เป็นต้น ทั้งทรงห่วงใยการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนทรงห่วงสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งนี้ทรงศึกษาค้นคว้าระบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยพระองค์เอง เช่น โครงการแก้มลิง, โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ และมีแนวพระราชดำริต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร กล่าวได้ว่า ความสำเร็จ ความรู้ เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลอง หากนำมารวบรวมบันทึก และเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา พัฒนา บริหารน้ำของท้องถิ่น และของประเทศ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง     
    
สำหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เห็นความสำคัญของการรวบรวมและจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำ เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่สำคัญคือส่งเสริม สนับสนุนให้มีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554haii on youtube

รายงานประจำปี 2555


รายงานประจำปี 2555

complain banner

ไปยังเฟสบุ้คเพจของสถาบัน


download Application บนไอ โอ เอส
download Application บนแอนดอย

 

สสนก.
ข้อมูลล่าสุด arrow ข่าวของสถาบัน arrow ข่าวของสถาบัน arrow ทรงห่วงดินถล่มปลูกต้นไม้โตเร็ว