ขณะนี้คุณอยู่ที่ :นักวิทยาศาตร์
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Infobox Scientist
อดิเทพ
คำอธิบาย = คนอ้วน
วันเกิด = 23 พค.15
สัญชาติ = ไทย
เครื่องมือส่วนตัว
ห้ามนำรูป ข้อความใดๆ ไปใช้ก่อนได้รับพระบรมราชานุญาติ ติดต่อ....