ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เน้น Programming และ SQL Database) จำนวน 1 อัตรา
| 92 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง Web Designer (ลูกจ้างโครงการสัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา
| 712 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. พูดคุยกับผู้ใช้เพื่อให้ได้ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
| 582 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย  และพั […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ เน้นงานพัฒนาระบบงาน (Developer) (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 2 อัตรา
| 1,147 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ […]

อ่านต่อ