บทความจากสื่อประจำเดือน ก.ค. 59


ประจำเดือน  ก.ค.59

01/07/2559

เดลินิวส์

แนะกทม.รับมือฝนตกหนักสิ้นปี

02/07/2559

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

เตือนกทม.เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำปี2554

06/07/2559

THE NATION

Project fights floods, drought in Prachin Buri IMPORTANT WATERSHED IS FOCUS OF WATER-MANAGEMENT EFFORT

09/07/2559

สยามธุรกิจ

คอลัมน์ ความคิดความอ่าน: ‘อุทกพัฒน์ฯ’ ปิดทองหลังพระ

09/07/2559

สยามธุรกิจ

คอลัมน์ จับข่าวสาวประเด็น: 5 แนวทางกู้วิกฤติน้ำรวมศูนย์จัดการอย่างยั่งยืน

14/07/2559

ฐานเศรษฐกิจ

ภาพข่าว: Csr Society: สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

19/07/2559

ไทยรัฐ

ตั้งสศช.น้ำสู่ความยั่งยืน “เอสซีจี” ชู 5 ยุทธศาสตร์แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

20/07/2559

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซาก “เอสซีจี” จับมือชูยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

25/07/2559

ทันหุ้น

รัฐบาลขานรับ 5 แนวทางบริหารน้ำส่งสัญญาณตั้งหน่วยงานหลักแบบรวมศูนย์บริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว ป้องกันวิกฤติน้ำอย่างยั่งยืน

26/07/2559

กรุงเทพธุรกิจ

Trees For Life: ปลูกแล้ว!

30/07/2559

มติชน

น้ำในเขื่อน-อ่างขนาดใหญ่

31/07/2559

เดลินิวส์

‘นิวเคลียร์’เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

31/07/2559

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

‘นิวเคลียร์’เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

31/07/2559

มติชน (กรอบบ่าย)

น้ำในเขื่อน-อ่างขนาดใหญ่