ก.วิทย์เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำลำปาง


สสนก.กระทรวงวิทย์ จับมือสภาเกษตรกรฯ เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ที่ลำปาง พร้อมขยายเครือข่ายเพิ่มเป็น 25 จังหวัดในปีนี้

13 ส.ค.60 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง จัดงานเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดขึ้น โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

229417

ดร.อรรชกา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 35 หน่วยงาน ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ประกอบกับการดำเนินงานของ สสนก. ที่สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำของชุมชน มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มี 60 ชุมชนแกนนำ ที่สามารถบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยตนเอง จนเกิดเป็นต้นแบบพัฒนาและขยายผลเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 900 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับสภาเกษตรกร ฯ ผ่านเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร นครราชสีมา นครสวรรค์ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

และนำไปสู่ความร่วมมือระหว่าง สสนก. กับสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดตั้งเป็น ศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง โดยใช้ต้นแบบจากที่ได้ดำเนินการสำเร็จและใช้งานจริง มาแล้วจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

229416

ทั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะเป็นศูนย์แห่งคลังข้อมูลและคลังความรู้ด้านการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานและการวางแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาเกษตรกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และยังสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

อย่างไรก็ดี ภายในปี 2560 สสนก. มีแผนจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 25 จังหวัด โดยในปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว 18 จังหวัด

229418

“สสนก. เป็นคลังข้อมูลน้ำที่รวบรวมมาจาก 35 หน่วยงาน จึงมีข้อมูลหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝน หรือพยากรณ์เรื่องฝน รวมถึงปริมาณน้ำที่จะเกิดขึ้น มีทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด การที่มาทำศูนย์ข้อมูลน้ำที่จังหวัดลำปาง จะทำให้เกษตรกรสามารถรับทราบถึงปริมาณน้ำ ทั้งน้ำฝนและน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งระดับชุมชนต้องมีข้อมูลแหล่งน้ำที่จะเก็บน้ำในระดับชุมชนต่างๆ จะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าจะมีน้ำเพียงพอหรือไม่ในการเพาะปลูก รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการการเพาะปลูก เพราะหากบางพื้นที่มีน้ำน้อยก็จำเป็นที่จะต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำในการให้ความรู้แก่เกษตรกร” ดร.อรรชกา กล่าว

 

ที่มา เดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/it/592087