สสนก. ร่วมมือ สทนช. อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ


สสนก. ร่วมมือ สทนช. อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 สสนก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS) ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. โดยมีวิทยากรจาก สสนก. ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และวิธีการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบคาดการณ์น้ำท่วม เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้