ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเล ณ ประเทศเกาหลีใต้


วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก. ได้รับเชิญเป็น speaker มาบรรยายในหัวข้อ Development of bay shape experiment at AIT: from static to dynamic ในงาน International Symposium on Beach Erosion Management in East Asia ครั้งที่ 1 ณ ประเทศเกาหลีใต้ งานครั้งนี้จัดขึ้นโดย Korean Society of beach and shore management center เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเล