สสนก. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561


วันนี้ 12 พ.ย. ดร. สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
“ฝนหลวงในต่างแดน” เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ

  

โดยในงาน สสนก. ได้นำเสนอผลงาน และความร่วมมือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาทิ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อติดตามและบริหารจัดการภัยแล้ง ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดกาน้ำ ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบควบคู่ (Coupled Model) และสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสนก. ร่วมเผยแพร่ ในงานฯ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561