ผลการดำเนินงาน

| 2,395 views

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

2554   2555    2556   2557   2558   2559

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

2560   2561

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

2560   2561 (ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3)

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

2556   2557   2558   2559   2560

2561  ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4

ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้
ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)

รายงานสถานะการเงิน  

2559   2560

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน  

2557   2560

อื่นๆ

» การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน  2560 / 2561

» สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560