สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สำนักงานใหญ่)


108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02 642 7132
Fax : 02 642 7133

haiimap